Posts tagged ‘Film’

STIM tjänar pengar!

Det är visst inte bara DVD-försäljningen som ökar. Även STIM, och SAMI, tjänar mer pengar än någonsin.

Vad blir nästa steg för de som argumenterar mot fildelning? Uppenbarligen går det ju inte sämre för film- och musikbranschen!

Annonser

06 maj 2009 at 22:57 1 kommentar

Äntligen kan dvd-försäljningen öka, eller?

Filmbolagen förlorar massor på fildelningen, det vet ju alla. Om jag inte minns helt fel tog advokaterna även upp det under Spectrial (The Pirate Bay-målet). Nu när Ipred har kommit till Sverige ser de äntligen en vändning, och äntligen kan de börja tjäna pengar igen. Man skulle kunna säga att försäljningen av DVD-skivor de senaste åren har sjunkit likt Titanic. Det är verkligen hemskt!

Ok, tillbaka till verkligheten. DVD-försäljningens utveckling i Sverige de senaste åren:

från Second Opinion

från Second Opinion

06 maj 2009 at 9:37 1 kommentar

Vad är Ipred?

Den 1 april börjar Ipred-lagen att gälla i Sverige. Den svenska lagen kallas egentligen ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” men det mesta är direkt hämtat från EU-direktivet Ipred (International Property Rights Enforcement Directive). För att göra det enklare fortsätter vi ändå att kalla den för Ipred-lagen.

Det här är Ipred (hämtat från DN):

  1. Branschorganisationer tillåts som tidigare att spana efter misstänkt brottslighet och samla in IP-adresser.
  2. De kan gå till civilrättslig domstol och begära att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter om vilket internetabonnemang som IP-adressen tillhör. Operatören riskerar böter om domstolens beslut inte följs.
  3. Identitet avslöjas. Internetleverantörerna måste enligt lag spara uppgifter om vilket abonnemang som använt en viss IP-adress.
  4. Branschorganisationen kan sedan ställa sina krav direkt till den misstänkte, till exempel att aktiviteterna ska upphöra, i form av ett varningsbrev.

Regeringen svarar på vanliga frågor om Ipred.

Är man skyldig att avslöja att man själv eller någon nära anhörig har begått brott?

Nej. […]

Vad händer om den som avkrävs information inte har tillgång till den begärda informationen?

[…] För att utreda hur det förhåller sig med detta kan det hållas förhör inför domstolen. Framkommer det att han eller hon inte har den begärda informationen ska något vitesföreläggande inte meddelas.

Varför ska rättighetshavare ges bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning?

Syftet med förslaget är att motverka den olagliga fildelningen och därigenom få användarna att istället använda de lagliga alternativ som ger bl.a. upphovsmän och artister ersättning för det material som tillgängliggörs och kopieras. På så sätt ges förutsättningar för nytt skapande och marknaden får förutsättningar att utveckla de lagliga alternativen för att ta del av musik, film, litteratur och annat upphovsrättsligt skyddat material via Internet.

Den stora frågan är om film- och skivbolag bryr sig om att försöka ta fram lagliga alternativ via Internet när de kan fortsätta att tjäna pengar som de alltid har gjort?

Vad säger en IP-adress om vem som begått intrånget? IP-adressen leder väl bara till innehavaren av abonnemanget?

Det stämmer att IP-adressen leder till abonnenten. Det vi talar om är alltså första steget, inte den slutliga prövningen av om abonnenten kan hållas ansvarig. Utan information om abonnenten finns det i princip inte någon möjlighet att ta reda på vem som har begått intrånget. Regleringen innebär alltså inte att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen utan att han känner till det. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada. Det blir förstås upp till domstolen att avgöra om bevisningen håller i det enskilda fallet. Exempelvis kan omständigheterna vara sådana att endast en person har haft tillgång till abonnemanget. Det kan också finnas annan bevisning, t.ex. vittnesuppgifter.

(Fetstil är egen markering.) Rättighetshavaren måste alltså kunna bevisa att det är ägaren till abonnemanget som har orskat skada. Och, om någon lyckats ta sig in på ditt låsta trådlösa nätverk, hur ska du kunna försvara dig? Det är fortfarande många frågor som återstår, och lagen närmar sig med stormsteg.

Ni kan själva gå in på Regeringens FAQ om Ipred och läsa mer. Läs även vad andra bloggare skriver om Ipred.

27 mars 2009 at 19:39 6 kommentarer

Skilda åsikter om hur fildelningen ska hanteras

 Hur ska den illegala nedladdningen av musik minskas?

Telekomföretagen inom EU vill öka abonnenternas nedladdning av laglig musik, filmer och TV-serier. Men musikindustrin går till motangrepp och kräver att telekombolagen tar till krafttag för att förhindra olaglig fildelning.

Musikindustrin vill att telekombolagen ska kunna lämna ut personuppgifter, och stänga av personer som laddar ner illegalt material. På så sätt tror de att färre kommer att ”våga” dela med sig av upphovsrättsskyddat material. Samtidigt arbetar de så kallade lobbyisterna hårt med att förändra regelverket så att Internet ska kunna kontrolleras, genom lagar som spaningslagen och Ipred.

Samtidigt vill självklart telekombolagen att deras användare ska ladda ner och upp så mycket som möjligt, så att intresset för högre bandbredd ökar. ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) försöker bland annat öka medvetenheten om musik, filmer och TV-serier som finns lagligt nedladdningsbara på Internet.

Det kommer alltid finns människor som kommer att fortsätta vara ”olagliga”, så frågan är hur man ska minska denna mängd. Kultur (musik, film, TV-serier och så vidare) är oerhört viktigt. Antingen kan man välja att motarbeta de som faktiskt vill ta del av den kultur som finns, eller så försöker man att ta fram bättre, lagliga, alternativ. Jag tror personligen att det sistnämnda är rätt väg att gå.

23 mars 2009 at 16:00 5 kommentarer


Följ Nolog på:

RSS Nolog på Bloggy

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.