Posts tagged ‘Juridik’

Ipred möter motstånd

Det allra första Ipredmålet får omedelbart mothugg. Bredbandsoperatören Ephone gör nu allt för att inte tvingas lämna ut sina kunders personuppgifter.

Enligt Ephones VD, Bo Wigstrand, är inte bevisen i stämningsansökan tillräckliga för att lämna ut personuppgifter om vem som står ansvarig bakom IP-numret. Om tingsrätten anser att bevisen är tillräckliga kommer dock Ephone lämna ut uppgifter.

Det är dock intressant att operatören inte bara lämnar ut uppgifter hux-flux, utan tar ställning mot Ipred.

Ephone har 14 dagar på sig att lämna in en överklagan. Fortsättning följer.

Annonser

08 april 2009 at 9:12 3 kommentarer

EUs loggningslag

Igår trädde EUs loggingslag i kraft. Det här innebär att Internetleverantörerna tvingas lagra uppgifter om vem som kommunicerat med vem, i minst ett år.

EU vill skapa ett nätverk där personer kan relateras eller knytas till andra personer. De vill veta vem som har kontakt med vem, och var. Ett riktigt övervakningsnätverk alltså? Det här är precis vad förespråkare mot FRA, Ipred och liknande lagar har sagt. FRA inskränker lite på integriteten, men när lagen blivit accepterad så införs en ny lag, som inskränker ännu lite mer på integriteten.

Tänk er tio år framåt. Vad kommer vi då att ha för lagar? Kommer det att finnas någon som värnar om integritet? Och finns det ens något som kallas integritet?

Sverige har ännu inte antagit lagen, men med största sannolikhet införs den nästa år. Jag ställer mig dock lite frågande till vad den kommer att innebära. Är inte Internetleverantörerna idag skyldiga till att spara uppgifter om vem som kommunicerar med vem? Är det någon som vet hur det ligger till?

07 april 2009 at 8:15 1 kommentar

Stämning mot Antipiratbyrån

Sagt och gjort. Nu har någon stämt Antipiratbyrån för dataintrång. Hur mycket sanning som ligger i inlägget vet jag dock inte.

06 april 2009 at 15:16 2 kommentarer

Antipiratbyrån gör sig skyldiga till dataintrång?

I onsdags lämnades den första Ipred-stämningen in. Nu skriver SvD att Antipiratbyrån troligtvis begick dataintrång då de samlade in information till stämningen:

Advokat Peter Danowsky hävdar att bevisningen visar stor fildelning till allmänheten. Jag hävdar att bevisningen faktiskt visar att ingen fildelning har genomförts samt att bevisningen lika väl kan visa att antipiratbyrån kan ha genomfört ett dataintrång mot en privat FTP-server samt stulit ett tiotal filer.

FTP-servern var privat, och det krävdes lösenord för att få access till den. Fildelningen kan alltså ha skett till de närmaste vilket borde vara tillåtet? Däremot är det inte tillåtet att logga in på en privat FTP-server ifall du inte fått tillåtelse. Det gäller alltså inte bara att ha kommit över ett lösenord, du måste också blivit ”godkänd” av den som äger servern, vilket jag tvekar att Antipiratbyrån blivit.

Om så nu är fallet, att Antipiratbyrån begått dataintrång, borde inte personen som blivit stämd kunna stämma Antipiratbyrån? Kan privata nätverk/servrar göra Ipred verklös?

Läs även på IDG.

06 april 2009 at 12:13 5 kommentarer

Tillbakablick – Vecka 13

Nologs webbutik har legat nere några dagar sen förra veckan. Sidan håller på att skrivas om lite, ny produkter är på väg in och nu i veckan är det planerat att bloggen ska flytta in under samma domän (nolog.se/blogg). Har du några frågor, maila till info@nolog.se så försöker vi svara samma dag. Under veckan ändrade jag också så att det numer är möjligt att kommentera anonymt här på bloggen.

Cybernormer är ett forskningsprojekt som ska försöka att undersöka hur Internet påverkar samhället vi lever i och dess normer. I torsdags var de med i en debatt kring de lagar som används för att kontrollera Internet och hur dessa samspelar med de normer som finns i nätkulturer. En inspelning av debatten finns att ladda ner.

I veckan uppmärksammades att musikindustrin och telekombolagen vill bekämpa den illegala nedladdningen på olika sätt. Musikindustrin vill finna metoder för att sätta dit och stämma fildelare, och på så sätt minska den digitala konsumtionen. Telekombolagen däremot, vill såklart att konsumtionen på Internet ska öka, och försöker istället främja framtagandet av tjänster som kan konkurrera ut illegal fildelning. Välj själv vilket sätt som verkar bäst.

Jag har även försökt förklara vad Ipred är för något. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att Ipred-lagen är svår att få grepp på. Om två dagar träder den i kraft (onsdag 1 april) och jag vet fortfarande inte hur det kommer att påverka oss vanliga användare, och det skrämmer mig. Ska jag stänga ner mitt trådlösa nätverk? Någon kanske knäcker mitt lösenord och laddar ner upphovsrättsskyddat material på min bekostnad? Kommer jag att kunna sätta mig med en kaffe på ett café på stan och surfa lite, eller kommer de ha stängt ner sitt nätverk precis som Kungliga Biblioteket i Stockholm planerar att göra?

Synpunkter på bloggen? Kommentera eller skicka ett mail till jwigmo@nolog.se

30 mars 2009 at 8:00 1 kommentar

Vad är Ipred?

Den 1 april börjar Ipred-lagen att gälla i Sverige. Den svenska lagen kallas egentligen ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” men det mesta är direkt hämtat från EU-direktivet Ipred (International Property Rights Enforcement Directive). För att göra det enklare fortsätter vi ändå att kalla den för Ipred-lagen.

Det här är Ipred (hämtat från DN):

  1. Branschorganisationer tillåts som tidigare att spana efter misstänkt brottslighet och samla in IP-adresser.
  2. De kan gå till civilrättslig domstol och begära att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter om vilket internetabonnemang som IP-adressen tillhör. Operatören riskerar böter om domstolens beslut inte följs.
  3. Identitet avslöjas. Internetleverantörerna måste enligt lag spara uppgifter om vilket abonnemang som använt en viss IP-adress.
  4. Branschorganisationen kan sedan ställa sina krav direkt till den misstänkte, till exempel att aktiviteterna ska upphöra, i form av ett varningsbrev.

Regeringen svarar på vanliga frågor om Ipred.

Är man skyldig att avslöja att man själv eller någon nära anhörig har begått brott?

Nej. […]

Vad händer om den som avkrävs information inte har tillgång till den begärda informationen?

[…] För att utreda hur det förhåller sig med detta kan det hållas förhör inför domstolen. Framkommer det att han eller hon inte har den begärda informationen ska något vitesföreläggande inte meddelas.

Varför ska rättighetshavare ges bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning?

Syftet med förslaget är att motverka den olagliga fildelningen och därigenom få användarna att istället använda de lagliga alternativ som ger bl.a. upphovsmän och artister ersättning för det material som tillgängliggörs och kopieras. På så sätt ges förutsättningar för nytt skapande och marknaden får förutsättningar att utveckla de lagliga alternativen för att ta del av musik, film, litteratur och annat upphovsrättsligt skyddat material via Internet.

Den stora frågan är om film- och skivbolag bryr sig om att försöka ta fram lagliga alternativ via Internet när de kan fortsätta att tjäna pengar som de alltid har gjort?

Vad säger en IP-adress om vem som begått intrånget? IP-adressen leder väl bara till innehavaren av abonnemanget?

Det stämmer att IP-adressen leder till abonnenten. Det vi talar om är alltså första steget, inte den slutliga prövningen av om abonnenten kan hållas ansvarig. Utan information om abonnenten finns det i princip inte någon möjlighet att ta reda på vem som har begått intrånget. Regleringen innebär alltså inte att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen utan att han känner till det. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada. Det blir förstås upp till domstolen att avgöra om bevisningen håller i det enskilda fallet. Exempelvis kan omständigheterna vara sådana att endast en person har haft tillgång till abonnemanget. Det kan också finnas annan bevisning, t.ex. vittnesuppgifter.

(Fetstil är egen markering.) Rättighetshavaren måste alltså kunna bevisa att det är ägaren till abonnemanget som har orskat skada. Och, om någon lyckats ta sig in på ditt låsta trådlösa nätverk, hur ska du kunna försvara dig? Det är fortfarande många frågor som återstår, och lagen närmar sig med stormsteg.

Ni kan själva gå in på Regeringens FAQ om Ipred och läsa mer. Läs även vad andra bloggare skriver om Ipred.

27 mars 2009 at 19:39 6 kommentarer

Tillbakablick – Vecka 11

Varje måndag 8.00 är det tänkt att vi sammanfattar vad som hänt med Nolog, både på bloggen och med företaget. Jag hoppas att det kan bli en trevlig start på veckan för er som läser.

Nolog startade upp sin blogg och fick en ny bloggare (egentligen redan veckan innan). Har ni några åsikter om det jag skriver, hur jag skriver eller tips på något jag borde skriva om så får ni gärna höra av er på mail, kommentar, Bloggy eller Facebook. Annars händer det mycket runt Nolog just nu, bland annat hölls ett möte om framtida produkter, men så fort något blir officiellt så får ni givetvis först veta det här.

I början av veckan blev Nolog intervjuad Stockholms Fria Tidning, och artikeln hittar ni här.

Under veckan har det också diskuterats flitigt om att Jonas Bergling blev avskedad efter att ha chattat om sina politiska åsikter. Läs även vad andra bloggare tycker om detta.

Det har i veckan talats om det nya fildelningsverktyget OneSwarm och det gick rykten om att Antipiratbyrån skrivit ett inlägg i deras forum som kunde liknas vid ett hot. Antipiratbyrån saknar förtroende hos den yngre generationen och frågan är hur de ska få ökat förtroende, och om det ens går. I onsdags hölls en debatt om Ipred, och att juridiken inte hänger med tekniken, på Tekniska museet i Stockholm.

Fortsätt följa Nolog här på bloggen, på Bloggy och på Facebook.

16 mars 2009 at 8:00 Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Följ Nolog på:

RSS Nolog på Bloggy

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.